Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi myönnettävien avustusten ja niihin liittyvien korkotukilainojen hakeminen

ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI
MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JA NIIHIN LIITTYVIEN
KORKOTUKILAINOJEN HAKEMINEN VUODELLE 2017

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.

Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Avustuksen saannin edellytyksenä on, että kohde saa ARAlta myös korkotukilainapäätöksen. Hankkeen korkotukilainahakemus jätetään samanaikaisesti avustushakemuksen kanssa.

Hakuohjeita ja -lomakkeita on tulostettavissa ARAn sivuilta: www.ara.fi/ Rahoitus/Avustukset/Erityisryhmmien investointiavustus. Hakemukset jätetään 30.9.2016 mennessä os. Sotkamon kunta, asuntotoimi, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Lisätietoja toimistopäällikkö Päivi Huotarilta, puh. 044 750 2212, sähköposti:paivi.huotari@sotkamo.fi

 

Sotkamon kunta

Asuntotoimi

12.8.2016