Vauvaraha 2022

Sotkamon kunta maksaa Sotkamon 375-vauvarahan jokaiselle vuonna 2022 syntyvälle sotkamolaiselle vauvalle. Vauvarahan suuruus on 375 euroa.

Vauvarahan myöntämisen perusteet ovat:

  • Vauvaraha on 375 €/lapsi ja se maksetaan kertaluontoisesti. Kunnan myöntämä vauvaraha on saajalleen tuloverolain mukaista verotettavaa tuloa.
  • Vauvaraha maksetaan Sotkamon 375-juhlavuonna (2022) syntyneille vauvoille, jotka ovat kirjoilla Sotkamon kunnassa 31.12.2022.
  • Vauvaraha maksetaan myös vuonna 2022 alle 1-vuotiaan lapsen adoptoineelle perheelle
  • Sekä lapsen että huoltajan kotikunta tulee olla Sotkamo 31.12.2022. Tämä tarkistetaan lapsen ja huoltajan henkilötunnuksella.
  • Monilapsisynnytyksessä (esim. kaksoset) vauvaraha maksetaan jokaisesta lapsesta erikseen. Tällöin tulee hakemus tehdä jokaisesta syntyneestä lapsesta erikseen.

Hakija vastaa etuuden ilmoittamisesta verottajalle.
Vauvarahaa voi hakea 8.1.2023 saakka. Vauvarahan verkkohakemuslomake.

Vauvaraha maksetaan perusteet täyttäville huoltajille helmikuussa 2023.

Juhlavuoden vauvarahaa voi hakea myös paperisella vauvarahahakemuksella. Lomakkeita on saatavilla myös Sotkamon kunnan virastotalon infopisteessä (p. 086155811). Täytetyt lomakkeet palautetaan viimeistään 8.1.2023 Sotkamon virastotalon asiakaspalveluun.