Sotkamon kunnan vauvaraha 376e on haettavana 8.1.2024 saakka.

Vauvaraha 2023

Sotkamon kunta maksaa vauvarahan jokaiselle vuonna 2023 syntyvälle sotkamolaiselle vauvalle. Vauvarahan suuruus on 376 euroa.

Vauvarahan myöntämisen perusteet ovat:

  • Vauvaraha on 376 €/lapsi ja se maksetaan kertaluontoisesti. Kunnan myöntämä vauvaraha on saajalleen tuloverolain mukaista verotettavaa tuloa.
  • Vauvaraha maksetaan vuonna 2023 syntyneille vauvoille, jotka ovat kirjoilla Sotkamon kunnassa 31.12.2023.
  • Vauvaraha maksetaan myös vuonna 2023 alle 1-vuotiaan lapsen adoptoineelle perheelle.
  • Sekä lapsen että huoltajan kotikunta tulee olla Sotkamo 31.12.2023. Tämä tarkistetaan lapsen ja huoltajan henkilötunnuksella.
  • Monilapsisynnytyksessä (esim. kaksoset) vauvaraha maksetaan jokaisesta lapsesta erikseen. Tällöin tulee hakemus tehdä jokaisesta syntyneestä lapsesta erikseen.

Hakija vastaa etuuden ilmoittamisesta verottajalle.
Vauvarahaa voi hakea 8.1.2024 saakka. Vauvarahan verkkohakemuslomake (Webropol.fi)

Vauvaraha maksetaan perusteet täyttäville huoltajille tammikuussa 2024.

Vauvarahaa voi hakea myös paperisella vauvarahahakemuksella. Lomakkeita on saatavilla myös Sotkamon kunnan virastotalon infopisteessä (p. 086155811). Täytetyt lomakkeet palautetaan viimeistään 8.1.2024 Sotkamon virastotalon asiakaspalveluun.