Eduskuntavaalit.

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20.

Ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Äänestyspaikat

Sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00–20.00

001 Akkoniemi Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti virastotalon puolelta
002 Kirkonkylä Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1
003 Vuokatti Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17
004 Naapurinvaara Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaarantie 15a

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään 22.–28.3.2023. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

 1. Kunnanviraston kahvio, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, seuraavina aukioloaikoina:
  ke–pe 22.–24.3. klo 9.00–17.00,
  la 25.3. klo 10.00–13.00,
  su 26.3. klo 11.00–14.00,
  ma 27.3. klo 9.00‒18.00 ja
  ti 28.3. klo 9.00–20.00.
 2. Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17, 88610 Vuokatti, seuraavina aukioloaikoina:
  la 25.3. klo 13.00–16.00 ja
  su 26.3. klo 10.00–13.00.

Pyörätuolilla pääsee yllä mainituille äänestyspaikoille.

3. Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (äänestysbussi) seuraavina aukioloaikoina:

LAUANTAI 25.3.2023
9.00–10.00 Tipasojan kylätalo Tipsakka, Tipasojantie 71
10.30–11.00 Ontojoki, Kuhmontie, kylätaajaman levike
12.00–12.30 Lykintö, Sapsoperäntie, Suonenvaarantien risteys
13.00-13.30 Sapsoperän kylätalo, Sapsoperäntie 107
14.30-15.00 Sumsa, Sumsantie, Lehtolantien risteys

SUNNUNTAI 26.3.2023
9.00–10.00 Heinis, Petäjävaarantie 11
10.30–11.30 Suovaara, Viertola, Suovaarantie 57
12.00–13.00 Paakki, Paakkitalo, Alatalontie 1
14.00–15.00 Pohjavaara, Pohjavaaran koulu, Pohjavaarantie 155

MAANANTAI 27.3.2023
9.00–9.30 Juurikkalahti, Ekokympin aluekeräyspiste, Nurmestie 104
10.00–10.30 Maanselkä, Komulanlammentie 2a
11.00–11.30 Vaarankylä, Vesikkotie, Rönkön levike
12.00–12.30 Tuhkakylä, Jormasjärventie 2
13.30–14.00 Tarvaisen kauppa, Laakajärventie 206
15.00–15.30 Kontinjoen koulu, Kontinjoentie 6a

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on päättynyt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.