Nuorisovaltuusto

Sotkamon nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien nuorten yhteistyöelin.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää ja seurata eri hallinnonalojen toimintaa nuorten näkökulmasta. Samoin ryhmä edistää Sotkamon kunnan ja nuorten välistä yhteistyötä. Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Siihen kuuluu 10-12 jäsentä, jotka on valittu sekä toisen asteen oppilaitosten että perusopetuksen koulujen oppilaskuntien hallituksista.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana kaudella 2022-2023 toimii Ella Hiljanen
ella.hiljanen@edu.sotkamo.fi