Vanhus- ja vammaisneuvosto

Sotkamon vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta.

Neuvosto pyrkii edistämään kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä edesauttamaan vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan myös ympäristön ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja alueet soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto pyrkii edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Neuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena vaikuttamistoimielimenä. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustettuina sotkamolaiset järjestöt, seurakunnat sekä kunnanhallituksen edustaja. Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvosto kutsuu kokouksiin asiantuntijoita tarvittaessa.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita vanhuksia, vammaisia ja muita erityisryhmiä koskevissa asioissa. Yhteyttä voi ottaa vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeriin tai yksittäisiin jäseniin.

Puheenjohtaja Tuula Rossi-Määttä Sotkamon Diabetesyhdistys ry.
Varapuheenjohtaja Kalevi Valtanen Sotkamon Hengitysyhdistys ry.
Jari Ohtonen Sotkamon Eläkeläiset ry.
Tuula Korhonen Sotkamon Helluntaiseurakunta
Eine Pääkkönen Eläkeliiton Sotkamon yhdistys ry.
Merja Kaipainen Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry.
Aila Madetoja Sotkamon Kuulo ry.
Tarja Pääkkönen Kainuun hva, vammaispalvelut
Eija Zitting Kainuun hva, ikäihmistenpalvelut
Marjatta Korhonen Sotkamon Senioriopettajat
Juha Korhonen Sotkamon seurakunta