Vanhus- ja vammaisneuvosto

Sotkamon vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta.

Neuvosto pyrkii edistämään kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä edesauttamaan vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan myös ympäristön ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja alueet soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto pyrkii edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Neuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena vaikuttamistoimielimenä. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustettuina sotkamolaiset järjestöt, seurakunnat sekä kunnanhallituksen edustaja. Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvosto kutsuu kokouksiin asiantuntijoita tarvittaessa.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita vanhuksia, vammaisia ja muita erityisryhmiä koskevissa asioissa. Yhteyttä voi ottaa vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeriin tai yksittäisiin jäseniin.

Varsinainen jäsen   Varajäsen
     
Tuula Rossi-Määttä   Raija Hakkarainen
Puheenjohtaja
puh. 0440289311
tuula.rossimaatta@gmail.com
Kalevi Valtanen, kunnanhallituksen edustaja   Mauno Heikkinen
Varapuheenjohtaja
puh. 0445086989
kale.valtanen@gmail.com
Jari Ohtonen   Sakari Korhonen
puh. 0449654001
Tuula Korhonen   Taina Junttila
tuulakorhonen7@hotmail.com    
puh. 0400959705
Reijo Huovinen Reijo Heikkinen
puh. 0400673090
reijo.huovinen@vuokatti.net
Anja Juntunen Arja Roivainen
puh. 0400770831
anj.juntunen@gmail.com
Kainuun sote, vammaispalvelut   Kainuun sote
Tarja Pääkkönen    Saija Kokko
tarja.paakkonen@kainuu.fi saija.kokko@kainuu.fi
Kainuun sote, vanhuspalvelut   Kainuun sote
Eija Zitting   Päivi Määttä
eija.zitting@kainuu.fi paivi.maatta@kainuu.fi