Sotiemme veteraanien perinnetyön neuvottelukunta

Kilpeläinen Mika, puheenjohtaja
Lankinen Antti, Sotkamon seurakunta, veteraaniyhdyshenkilö
Schroderus Pertti, Sotkamon Reservin upseerit ry
Valtanen Kalevi, Reserviläiset ry, Sotainvalidien veljesliitto
Rusanen Veikko, Rintamaveteraanit
Kortelainen Aulis, Kainuun Sotaorvot ry
Tolonen Asko, Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry