Aluehallintoviraston hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Sotkamon hopeakaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, sulkemissuunnitelma ja toimintaa koskevien päätösten lupamääräysten 23 ja 38 sekä kaivannaisjätealueita koskevien vakuuksien muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus