Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Kipsisakka-altaan 1 sulkeminen sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutus