Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kuulutuksesta

Kantatie 76 (Vuokatintie) ja rautatien alikulku, Sotkamo, tiesuunnitelma

Ilmoitus kuulutuksesta