Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)

Kuulutus