Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Ehdotus Kainuun merkittäväksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus

Ehdotus