Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kuulutus Sotkamo Silver Oy:n rikastushiekka-allasalueen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Kuulutus