kuvituskuva

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 20.6.2024 § 3/2024 päätöksen Kuljetuspolar Oy:n ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa Pohjavaarantiellä ajalla 24.6.-19.7.2024.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu 24.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisen ajankohdasta eli 1.7.2024. Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 24.6.-31.7.2024 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 31.7.2024.

SOTKAMON YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätös ilmoituksesta 20.6.2024 § 3/2024