kuvituskuva

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Kainuun Ruokapalvelut Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen 25.6.2024 § 4 Kainuun Ruokapalvelut Oy:n ilmoituksesta koskien ulkoilmakonsertteja Ravintola Messin terassilla ajalla 7.6.-26.8.2024.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu 26.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisen ajankohdasta eli 3.7.2024. Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 26.6.-2.8.2024 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 2.8.2024.

Päätös ilmoituksesta 25.6.2024 § 4