kuvituskuva

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Suorsa Group Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen 4.7.2024 § 5 Suorsa Group Oy:n ilmoituksesta koskien sepelivaunujen lastausta Vuokatin rautatieasemalla (Keskuskuja 1) ajalla 9.-14.7.2024. Vaunuja lastataan klo 21.00-06.00 välisenä aikana 2-3 kertaa / työvuoro.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu 4.7.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisen ajankohdasta eli 11.7.2024. Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 4.7.-12.8.2024 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 12.8.2024.

Päätös 4.7.2024 § 5