Sotkamon kunnan logo

Kuulutus Kuurakadun ympäristön asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuurakadun asemakaavaluonnos asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62 § ja MRA 30 §) nähtäville 9.2–8.3.2024 väliseksi ajaksi Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululle sekä kunnan internet-sivulle www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/.

Asemakaavan muutos koskee Vuokatinharjun asemakaava-alueen kortteleita 407,417 ja 418 sekä näihin kortteleihin rajoittuvia katu-, virkistys- ja paikoitusalueita. Kaavamuutoksen keskeisimpänä tarkoituksena on selvittää käyttötarkoituksen ja kerrosluvun muuttamisen edellytykset näiden kortteleiden osalta, että kortteleihin olisi mahdollista rakentaa viisikerroksisia asuin, majoitus- ja loma-asuntorakennuksia. Lisäksi tarkastellaan kunnan omistaman korttelin 407 kerroskorkeutta ja käyttötarkoitusta suhteessa ympäröivään maankäyttöön.

Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144

Kaavaluonnokseen voi tutustua alla olevista linkeistä:

Kuurakadun asemakaavaluonnos

Kuurakadun kaavaselostus

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ajankohtaista

Kuulumisia Tenetin uuden yläkoulun rakennustyömaalta, osa 7

Työmaan vastaava työjohtaja Petri Järvelä Rakennusliike Halonen Oy:stä kertoo ajankohtaisia kuulumisia työmaan edistymises…

Tenetin uusi yläkoulu harjakaiskorkeudessa

Sotkamon kunnan uusi yläkoulu Tenettiin on saavuttanut merkittävän virstanpylvään, kun tänään vietettiin sen virallisia ha…

Naapurien kuuleminen

Yleisurheilukenttä

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Maisemakallion asemakaavan hyväksyminen ja Iljanan ranta-asemakaavan hyväksyminen