kuvituskuva

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Kainuun Ruokapalvelut Oy

Kainuun Ruokapalvelut Oy on jättänyt 26.5.2024 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitusta on täydennetty 29.5.2024 ajankohtien ja tiedottamisen osalta. Ilmoitus koskee välillä 7.6.-26.8.2024 satunnaisina perjantai- ja lauantai-iltoina järjestettäviä ulkoilmakonsertteja ravintola Messin terassilla. Terassibändejä esiintyy 1-3 kertaa kuukaudessa perjantaisin ja/tai lauantaisin klo 24 saakka. Tapahtumista tiedotetaan lähialueen asukkaita noin 400 metrin säteellä.

Ilmoituksen tekijä
Kainuun Ruokapalvelut Oy
Kainuuntie 14
88600 Sotkamo

Kuulutuksen julkaisupäivä
Kuulutuksen julkaisupäivä on 30.5.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 30.5.-20.6.2024 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksen ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Kirjalliset muistutukset / mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 20.6.2024. Postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköisesti: kirjaamo@sotkamo.fi.

Sotkamossa 30.5.2024
YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA