Sotkamon kunnan logo

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Maisemakallion asemakaavan hyväksyminen ja Iljanan ranta-asemakaavan hyväksyminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.1.2024 (§ 4) Iljanan ranta-asemakaavamuutoksen.

Kunnanvaltuusto teki Maisemakallion asemakaavaa koskevan uuden päätöksen 30.1.2024 §
3 ja hyväksyi uudelleen Maisemakallion asemakaavan samansisältöisenä kuin se on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 31.10.2023 § 90.

Iljanan hyväksyttyyn ranta-asemakaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä:

Iljanan ranta-asemakaava

Iljanan ranta-asemakaavan kaavaselostus

Maisemakallion hyväksyttyyn asemakaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä:

Maisemakallion asemakaava

Maisemakallion asemakaavan kaavaselostus