Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14.5.2024 nro 643/2024,valitus ympäristölupa-asiassa ja vesitalousasiassa, Uutelan kaivoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo.

Kuulutus