Aluehallintoviraston hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Sotkamon kaivoksen rikastamon ja tehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan nro 9/08/2 muuttaminen koskien Papinlammen rikastushiekka-altaan korottamista.

Hakemuskuulutus