Aluehallintoviraston hakemuksen tiedoksiantokuulutus (uudelleen kuuluttaminen)

Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnan aloittaminen, Sotkamo.

Kuulutus