Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Naurissuon-Veneheitonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Sotkamo

Ilmoitus kuulutuksesta