Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Naurissuon-Veneheitonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkhoitotoimien vahvistaminen, Sotkamo

Kuulutus