Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös asiassa Sotkamon hopeakaivoksen päätöksessä nro 155/2020 tarkoitetun toiminnan osittainen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

Ilmoitus