Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus asiassa Varpusuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen.

Ilmiotus