Aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskien Uutelan kaivoksen vedenkäsittelyn tehostamisesta

Ilmoitus