Aluehallintoviraston kuulutus

Maa-ainesten ottaminen Kankaalan pohjavesialueella tiloilta Hietikko, Hiekkatörmä, Hiltula, Metikkö, Hiekkala ja Haapala, Sotkamo

Tiedoksiantokuulutus