Aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Maa-ainesten ottaminen Kankaalan pohjavesialueella tilalta Tervo, Sotkamo

Päätöskuulutus