Aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Heininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan määrääminen raukeamaan ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Sotkamo ja Kajaani.

Aluehallintoviraston kuulutus