Aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Tikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Sotkamo

Kuulutus päätöksen antamisesta