Aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Sapsokosken patorakenteiden purkaminen ja valmistelulupa, Sotkamo

Kuulutus