Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa sekä kalliokiviaineksen ottoa, louhintaa ja murskausta koskeva maa-aines- ja ympäristölupa.

Päätöskuulutus