Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Terrafamen kaivoksen ympäristöluvan nro 36/2014/1 muuttamiseksi.

Päätöksen tiedoksiantokuulutus