Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Jäkäläsuon turvetuotantoalueen jälkihoitosuunnitelma ja ympäristöluvan rauettaminen, Sotkamo

Päätöskuulutus