Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Koetoimintailmoitus koskien sulfaattipitoisen veden käyttöä kaivoksen tiealueiden pölynsidonnassa, Sotkamo

Kuulutus