Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 laajentaminen, Sotkamo

Päätöskuulutus