Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Lumetusvedenottamon rakentaminen Nuasjärven Jäätiönlahteen ja pintaveden ottaminen lumetusta varten.

Päätöskuulutus