Aluehallintoviraston tiedoksiantokuulutus

Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnan aloittaminen, Sotkamo

Tiedoksiantokuulutus