Aluehallintoviraston tiedoksiantokuulutus

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset ja maa-aineslupahakemus

Hakija
Terrafame Oy, osoite Malmitie 66, 88120 Tuhkakylä

Asiat
1) Terrafame Oy.n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnan aloittamislupa, Sotkamo Dnro PSAVI/2461/2017
2) Kalliokiviaineksen louhinta ja kalliomurskeen valmistus Perälä nimisellä tilalla, Sotkamo, Dnro PSAVI/2598/2017

 

Tiedoksiantokuulutus