Aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

Heininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan määrääminen raukeamaan ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Sotkamo ja Kajaani

Tiedoksiantokuulutus