Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus kuulutuksesta

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta.
Tasoristeyksien parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo ja Paltamo Ratasuunnitelma

Ilmoitus