Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkinen kuulutus

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027.

Kuulutus