Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kuulutus Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Kuulutus