Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kuulutus Terrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Kuulutus