Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kainuun ELY-keskus ilmoittaa Mondo Minerals B.V Branch Finlandin Uutelan kaivoksen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviontiselostuksen vireilläolosta.

Kuulutus