Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnytPäätöksen seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätöskuulutus