Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten.

Kuulutus