Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Ehdotus Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu.

Kuulutus