Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutus