Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Esitys Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen tarkkailuohjelmaksi.

Kuulutus